203 dpi: 10 ips (254 mm / sec) 300 dpi: 8 ips (203 mm / sec) 600 dpi: 4 ips (102 mm / sec

Hiển thị một kết quả duy nhất