Giảm giá!

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-120


44,133,000 33,600,000

– Hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ.

– Kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password.

– Liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

– Chức năng cho Call Center.

– Khả năng kết nối card E1, ISDN, Voip…


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Số lượng trung kế

Số lượng máy nhánh

Có khả năng mở rộng

Bảo hành