Giảm giá!

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-96


42,749,000 32,489,240

– 16 trung kế vào bưu điện ra 96 máy lẻ nội bộ

– Với 6 khe cắm mở rộng và cắm card tuỳ chọn.

– Dung lượng mở rộng linh hoạt lên tối đa 16 trung kế 128 máy lẻ.

– Kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password.

– Liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

– Chức năng cho Call Center.


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Số lượng trung kế

Số lượng máy nhánh

Có khả năng mở rộng

Bảo hành