Giảm giá!

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-40


29,756,000 22,614,560

– 16 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ.

– Hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ.

– Kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password.

– Liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

– Chức năng cho Call Center.

– Khả năng kết nối card E1, ISDN, Voip…


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Số lượng trung kế

Số lượng máy nhánh

Có khả năng mở rộng

Bảo hành