Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-64


10,999,999

Tổng đài NEC SL1000-08-64 cấu hình 08 trung kế 64 máy nhánh bao gồm:

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 04 trung kế

– 08 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh.

– 01 Khung phụ tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP gồm 04 trung kế

– 08 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế – 32 thuê bao.

– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ.

– 01 Card mở rộng bộ nhớ IP4WW-MEMDB-C1 – 06 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 08 máy nhánh.


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Số lượng trung kế

Số lượng máy nhánh

Có khả năng mở rộng

Bảo hành