Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-48


10,999,999

Tổng đài NEC SL1000-8-48 cấu hình 8 trung kế 48 máy nhánh bao gồm:

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 4 trung kế-8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh.

– 01 Khung phụ tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP gồm 4 trung kế

– 8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế – 32 thuê bao

– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Số lượng trung kế

Số lượng máy nhánh

Có khả năng mở rộng

Bảo hành