Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-32


10,999,999

Tổng đài IP-PBX NEC SL1000-08-32 cấu hình 8 trung kế 32 máy nhánh:

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 04 trung kế

– 08 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh.

– 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 04 trung kế và 08 máy nhánh.

– 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 08 máy nhánh


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Số lượng trung kế

Số lượng máy nhánh

Có khả năng mở rộng

Bảo hành