Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-40


10,999,999

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-16-40 cấu hình 16 trung kế 40 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao):

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao

– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao

– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ

– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1

– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao

– 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Số lượng trung kế

Số lượng máy nhánh

Có khả năng mở rộng

Bảo hành