Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-32


10,999,999

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-32 cấu hình 12 trung kế 32 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao):

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao

– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao

– 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Số lượng trung kế

Số lượng máy nhánh

Có khả năng mở rộng

Bảo hành