Giảm giá!

Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 32 nhánh


9,990,000 8,991,000

– Cấu hình cơ bản: 4 trung kế, 32 máy nhánh, có khả năng nâng cấp nhánh

– Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính rất tiện ích.

– Giới hạn thời gian cuộc gọi (gọi ra hoặc cả gọi ra và gọi vào)

– Có thể kết nối với bàn giám sát DSS


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

,

Số lượng trung kế

Số lượng máy nhánh

Bảo hành