Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 64 nhánh


20,420,000

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 64 nhánh

– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường

– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ

– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

,

Số lượng trung kế

Số lượng máy nhánh

Bảo hành