Tổng đài ADSUN FX432PC 4 trung kế 32 nhánh


8,600,000

– Tổng đài ADSUN 4 trung kế 32 nhánh

– Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động),

– Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài,

– Chọn trung kế gọi ra ngoài,

– Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế.


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

,

Số lượng trung kế

Số lượng máy nhánh

Bảo hành