Tổng đài ADSUN FX312PC 3 trung kế 12 nhánh


3,730,000

– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.

– Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).

– Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế).

– Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài.

– Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế.


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

,

Số lượng trung kế

Bảo hành