MÀN CHIẾU ĐIỆN 135″


1,750,000

Tính năng nổi bật 
(96″ x 96″) (2.4m x 2.4m) Apollo

 

Danh mục: