Giảm giá!

Khung phụ tổng đài IP PANASONIC KX-NS320


9,977,000 7,981,000

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320, tích hợp sẵn 16 máy lẻ:

– Dùng mở rộng cho tổng đài KX-NS300.

– Mỗi khung mở rộng thêm được 12 đường vào 32 máy lẻ.

– Cho phép mở rộng tối đa 3 khung KX-NS320 lên tối đa 128 máy lẻ


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Số lượng máy nhánh

Có khả năng mở rộng

Bảo hành