Giảm giá!

Cổng giao tiếp E1 YEASTAR TE200


47,125,000 33,680,000

– Gateway giao tiếp 2 luồng E1 (ISDN/PRI) 60 đường vào bưu điện

– Giao tiếp qua cổng mạng LAN với tổng đài

– Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7..,

– Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP như Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix..


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Loại phụ kiện

Bảo hành