Card IP tổng đài PANASONIC KX-TDA0484


1,999,999

– Card nâng cấp 04 IP Trung kế

– Dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Loại phụ kiện

Bảo hành