Giảm giá!

Card GSM gateway 16 SIM YEASTAR TG1600


56,466,000 3,950,000

– Card GSM gateway 16 SIM

– 1 Wan và 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45

– Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi

– Hạn chế thời gian gọi mỗi tháng cho mỗi sim


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Loại phụ kiện

Bảo hành