Giảm giá!

Card DSP 64 kênh PANASONIC KX-TDE0111


45,356,000 40,820,400

– Card DSP 16 kênh cho tổng đài IP PANASONIC

– Có sẵn 16 IP-Trunk và 32 IP-PT

– Có khả năng nâng cấp tối đa 32 trung kế IP

– Có khả năng nâng cấp tối đa 64 IP-PT

– Có khả năng nâng cấp tối đa 128 IP-SIP


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Loại phụ kiện

Bảo hành