Giảm giá!

Card DSP 16 kênh PANASONIC KX-TDE0110


7,920,000 7,128,000

– Card DSP 16 kênh cho tổng đài IP PANASONIC

– Có sẵn 4 IP-Trunk và 8 IP-PT

– Có khả năng nâng cấp tối đa 32 trung kế IP

– Có khả năng nâng cấp tối đa 64 IP-PT

– Có khả năng nâng cấp tối đa 128 IP-SIP


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Loại phụ kiện

Bảo hành