Card DISA ghi âm tổng đài ADSUN


360,000

– Card Disa ghi âm tổng đài điện thoại Adsun

– Sử dụng cho các model FX208PC, FX312PC, FX432PC, FX864PC


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Loại phụ kiện

Bảo hành