CÔNG TY TNHH DBR
100 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM
028 6264 1189 – 0968 146 148
congtydbr@gmail.com
Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 12h00 & từ 13h30 đến 17h30 (Từ T2-T7) & CN từ 9h00-17h00