1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Type C USB 3.0, 1x VGA port

Hiển thị một kết quả duy nhất